Fødevarestyrelsen

Her kan du se vores seneste kontrolrapport fra fødevarestyrelsen.

Kostvejledning i Børnehuset Rosenhøj:

Børnehuset Rosenhøj stemte i foråret 2013 ja til Hvidovre kommunes madordning. Vi startede madordningen  den 1.7.2013.

Mad og måltidsvejledningen gælder i Børnehuset Rosenhøj, og træder i kraft fra den 1.10.2013. Den omfatter børn og der henstilles til at personalet følger retningslinjerne i samværet med børnene.

Overordnede mål:

– Vi vil gennem sund kost skabe energiske børn, der er aktive hele dagen

– Vi ønsker at modvirke overvægtsproblemer, fejlernæring og caries.

– Vi ønsker at øge børnenes bevidsthed om sund mad.

– Vores mad og måltidsvejledning vil være dialogbaseret.

Sund kost giver energiske børn, der gerne vil være aktive hele dagen.

Børn skal have sund og varieret mad, så de får energi til at indgå aktivt i dagligdagen i institutionen, og får overskud til at lege gode lege, fordybe sig i legen og højne indlæringsevnen.

Børnene skal have adgang til koldt drikkevand hele dagen i institutionen.

Praksis i Børnehuset Rosenhøj

Børnehuset Rosenhøj serverer frokost til alle børn. Maden er planlagt og tilberedt af husets køkkenpersonale, som sørger for at maden er sund og varieret med udgangspunkt i fødevarestyrelsens retningslinjer for sund kost. Derfor er det ikke muligt at medbringe mad hjemmefra, for eksempel morgenmad. Ønsker man egen morgenmad må man spise hjemmefra.

Den 3.7.2015 blev reglerne for at medbringe med skærpet af fødevarestyrelsen. Dette af  hensyn til hygiejnen i institutionen. Se opslag i indgangen af institutionen.

Følgende måltider bliver tilbudt:

Indtil kl. 7.40 bliver der hver dag tilbudt morgenmad til de børn, der er sultne.

Der er havregryn, hj. boller, rugbrød, samt mælk og vand.

Kl. 9.00 samles børnene på stuerne og får serveret lidt frugt, grønt eller rugbrød.

Kl. 11.00 har køkkenpersonalet  lavet frokosten klar til vuggestuerne og kl. 11.30 får børnehavebørnene deres frokost. Der er en grød/suppe-dag, en fiske-dag, en kød/indmad-dag, en vegetar-dag og en rugbrøds-dag. Til frokosten serveres mælk.

Kl. 14.00-14.30 er der frugt, grønt, brød, eller grød til børnene. De samles på stuerne og spiser. Der serveres mælk eller vand til.

Der serveres mælk til et måltid om dagen ud over morgenmad.

Vi ønsker at øge børnenes og forældrenes bevidsthed om sund mad.

Vi ønsker, at børn og forældre får mere fokus på børnenes sukkerindtag i løbet af en dag og på den måde får bragt det ned til et acceptabelt niveau.

Vi vil bestræbe os på at have en dialog med forældrene om børnenes kost.

På gangen hænger ugens menu, som er for alle interesserede.

Under frokosten vil personalet tale med børnene om, hvad det er, de spiser.

Når forældrene henter deres barn prioriterer personalet tid til at tale med forældrene om barnets spisning den pågældende dag, hvis de ønsker det.

Ved særlige lejligheder

Når barnet har fødselsdag oplever vi, at barnet rigtig gerne vil dele noget ud til kammeraterne på stuen. Vi vil her gøre opmærksom på, at det er selve uddelingen, der er vigtigt, ikke mængden eller indholdet. I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at det er sunde ting der deles ud. I Børnehuset Rosenhøj har vi tradition for at fejre fødselsdagsbarnet med at sætte flaget frem, synge en fødselsdagssang og fejre barnet sammen med resten af stuen på bedste fødselsdagsmanér

.
Hvis barnet og forældrene ønsker at markere en særlig begivenhed ved at dele ud, har bestyrelsen og personalet besluttet, at vi opfordrer til, at det er frugt, boller eller lignende, der medbringes og deles ud på stuen.

Husk at aftale med personalet på stuen, hvis der er en særlig lejlighed, hvor i gerne vil dele ud.

I tilfælde af at børnegrupperne bliver inviteret til fødselsdagsbarnets hjem, henstiller vi til at kostpolitikken tages til efterretning, og at der ikke medbringes slik eller andet sukkerholdigt tilbage til institutionen.

Ligeledes ved højtider (jul, påske, fastelavn) vil vi bruge vores aktiviteter til at markere tradition og ikke slik eller sukkerholdige ting. Der kan ved meget særlige lejligheder serveres sukkerholdige ting i Børnehuset Rosenhøj. Særlige lejligheder er Gallafesten for de store skolebørn. Sommerfesten for børn, forældre og personale (saftevand samt kage), julefesten for børn og forældre (æbleskiver, saftevand og syltetøj).

Modvirke overvægt, fejlernæring og caries.

Børnehuset Rosenhøj tror på, at fysisk aktivitet er en vigtig del af barnets udvikling. Vi mener, at sund kost og fysisk aktivitet hænger sammen og vil derfor prioritere, at børnene har mulighed for at bevæge sig enten i strukturerede pædagogiske forløb som gymnastik/rytmik eller på legepladsen. Det er vigtigt at have fokus på især de stillesiddende børn og sørge for, at de bevæger sig hver dag.

Børnene laver rytmik og gymnastik en gang om ugen i vinterhalvåret. De går på ture ud af huset mindst en gang om ugen. De udfordrer deres krop på legepladsen med løb, kravle, gynge, cykle, klatre mm

 

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk