Nyhedsbrev juni 2017

Nyhedsbrev Juni/ Juli.   Hvidovre den 8.6.2017
Kære alle
Tak for et godt fremmøde til vores teamforældremøde . Der var nogle spørgsmål som vedrører os alle som jeg derfor gerne vil benytte lejligheden til at svare på.
Tabulex, fungerer ikke optimalt, og der er flere af jer der f.eks. ikke kan sende besked til jeres team men kun til hele institution. Har I spørgsmål til tabulex, så kom forbi og spørg mig, så prøver jeg at samle sammen og få ringet til hotline hos Tabulex. Jeg har aftalt med Tina der er med i bestyrelsen og mor til Mille, at hun kommer forbi snarest, og så tager vi og ser på det. Hun har brugeradgang og jeg har administrations adgang. I skal vide at tabulex app kun giver jer begrænset adgang, I skal bruge en PC for at have fuld adgang.
Der var i et team snak om vores madordning. Vores dygtige køkkenmedarbejdere har sammensat menuen så der overordnet er:
Mandag. Grøddag med tørret frugt, mos eller frisk frugt eller en suppe dag. Tirsdag fiskedag. Onsdag en kødret med pasta/ grønt. Torsdag rugbrød og pålæg og fredag er vegetar dag.
Alle børn får hver dag varieret mad og de dage med grød og suppe er der groft brød med f.eks. æggesalat om eftermiddagen, så de får noget der fylder. Vi har stor fokus på at sikre varieret kost, der er nærende, med en god sammensætning af energi, så der er brændstof til hele dagen. Vi vil komme til jer hvis vi er bekymrede over at jeres barn ikke spiser, og I er selvfølgelig meget velkomne hvis I er bekymrede. Vi oplever at alle børn har et stort udbytte af vores madordning, da de spejler sig i hinanden og de spiser det samme. Undersøgelser viser at børnene bliver mindre kræsne, de indtager et minimum af sukker. Sukker bruges i børnehuset kun som et krydderi.  Før vi fik madordning, var der mange kræsne børn og det var tit at vi havde snak med jer om at børnene ikke ville spise det I havde smurt til dem. Der var mange diskussioner om sukker, da vi jo ikke kunne forhindre at nogle f.eks. havde mælkesnitter, pålægschokolade, kinder æg, eller figenstænger med.
De udfordringer vi i dag har med sukker, er når der er mange børn der har fødselsdag i samme måned, hvor I kommer med kage. Vi vil gerne henstille til at I tænker over at minimere sukkermængden. Vi har på vores hjemmeside en kostvejledning hvor vi anbefaler frugt, eller boller.
Vi prøver at forebygge overvægt, og sund varieret mad og et aktivt børneliv med motion er det bedste bidrag vi alle kan give.
Der var spørgsmål til overgangen fra et team til et andet. Overordnet kan vi sige at overgangen i dag er meget lettere for alle børn da de kun skal forholde sig til to årgange hvor det tidligere var tre årgange der var på samme stue. Vi oplever at alle får plads til at være de små og kan glæde sig over at være de store inden de rykker videre. I skal som hovedregel regne med at hvis I har et barn der er født først på året så vil det være omkring den 1.5. at vi rykker. Er jeres barn født om efterår vil det også være efterår at vi rykker dem. Vi vil prøve at tage hensyn til relationer og hvornår vi mener at det vil være optimalt at rykke. Vi undgår så vidt muligt at lave skift i sommerferien, da vi alle er væk på ferie i denne periode.
Der var spørgsmål om billeder på tabulex. Vi skal have tilladelser fra jer alle for at kunne lægge billeder ud på tabulex. Hvis der er nogle der ikke ønsker dette, af den ene eller anden grund, gør det at vi skal håndtere dette, så det ikke sker. Der ligger  regler på hvidovrekommunes hjemmeside, hvor I kan se hvad der skal tages hensyn til.
Der blev snakket om at lave en facebook gruppe, så i kan lave aftaler og mødes på legepladser uden for vores åbningstid. Vi vil meget gerne åbne op, så I kan benytte legepladsen i weekenden, og jeg kan aftale med en af jer at I kan låne en nøgle så I kan komme ind og benytte toilet og i kan have adgang til vand, kaffe, te. På vores sidste store forældremøde i november blev der nedsat et aktivitetsudvalg, som I alle sammen kunne komme med ideer til. De koordinerer så og har kontakt til Aneta, der har meldt sig som personale repræsentant. Vi afholder forældremøde igen den 7.11. hvor der er valg til bestyrelsen og aktivitetsudvalg.
God sommer til jer alle. Kærlig hilsen Børnehuset Rosenhøj

Udgivet i Ikke kategoriseret

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk

Login

Lost your password?