nyhedsbrev maj/juni

Nyhedsbrev maj/juni 2015

Kære forældre

Som I måske ved, så blev Frie Børnehaver og Fritidshjem erklæret konkurs i denne måned. Det betød for os, at vi pludselig stod uden paraplyorganisation og uden administration. Vi har arbejdet på højtryk for at løse denne situation og vi er glade for at kunne fortælle, at bestyrelsen har besluttet, at  vi nu er en selvejende institution under organisationen Børneringen. Børneringen er en mindre organisation med max 100 institutioner, og de har et værdigrundlag, som vi i Børnehuset Rosenhøj kan stå 100 procent inde for. Vi anbefaler jer at gå ind på Børneringens hjemmeside og  læse mere.

Konkurserklæringen har heldigvis ikke ladet sig mærke på vores hverdag med børnene, så derfor har maj måned været en super måned med mange aktiviteter. Blandt andet har vi brugt meget tid på at øve cirkusforestillingen, som vi viste til sommerfesten. Festen blev en succes, og vi er glade for den store opbakningJ

Juni måned står for døren, og denne måned byder blandt andet på en uge i spejderhytten, Sankt Hans og Lille grundlovsdag. Vi håber på det gode sommervejr også kommer nu, men indtil da er det vigtigt, at jeres børn har tøj med til al slags vejr.

Vi har fået to nye årshjulstavler, et til hvert hus, hvor I vil kunne læse om vores aktiviteter i løbet ad året. Tavlerne er dynamiske, forstået på den måde, at der løbende vil blive skrevet aktiviteter til, ligesom der også vil kunne forekomme ændringer. Brug tavlerne til at se hvad der sker i huset, samtidig med tavlerne ved stuerne.

Et opråb til de af jer, som ikke har skrevet jer på sommerferie sedlerne, fortæl stuerne hvornår I holder ferie med jeres børn, så vi kan få tilrettelagt ressourcer og aktiviteterJ

I næste uge, uge 24 skal vi i spejderhytten. Det vil være børnehavebørnene, samt nogle af vuggestuebørnene, som tager derud. Vores “nye” børnehavebørn bliver hjemme og nyder, at de har hele huset for sig selvJ Husk at være her senest kl. 8.30, da det første hold tager af sted på det tidspunkt.

 

Mange hilsner fra os i Børnehuset Rosenhøj

Udgivet i Ikke kategoriseret

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk

Login

Lost your password?