Nyhedsbrev oktober:

Nyhedsbrev oktober.

Kære alle

Jeg har lovet at skrive ud til jer p.v.a. Gert vores bestyrelsesformand:

Der er indgået budgetaftale i Hvidovre kommune.

Det fremgår af aftalen, at de selvejende institutioners administrationsbidrag kommunaliseres.

Hvad dette indebærer, og hvordan kommunen har tænkt sig at dette skal foregå er endnu uafklaret.

Jeg vender tilbage, når der kommer nye oplysninger i sagen.

NB!  Jeg skal for en god ordens skyld lige nævne, at vi i vores høringssvar vedr. budget 2017 har skrevet om dette forhold,

herudover har Børneringen også i sit høringssvar skrevet om konsekvenserne af en evt.

kommunalisering af administrationen af selvejende institutioner, med henvisning til § 35 i dagtilbudsloven.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen

Bestyrelsesformand

 

Vi tager punktet op på vores forældremøde den 1.11.2016 hvor vi også har valg til bestyrelsen og vejledende afstemning om madordning.

Tilmelding og dagsorden kommer på tabuletx.

Det var dejligt at se den store tilmelding og opbakning som der var til vores teammøder. Vi lovede jer at vende retur med evt. spørgsmål,

og det jeg ved der fylder er tabulex. Hvis I skal have fuldt udbytte af tabulex skal I bruge en PC. App`er begrænset i hvad den kan:0(

I må endelig skrive til os hvis I oplever problemer. Vi følger op med tabuletx og prøver løbende at få optimeret systemet.

 

I næste uge er det efterårsferie. I må meget gerne melde retur, hvis I endnu ikke har givet besked, da det er vigtigt for os at vide,

så vi ved, hvor mange vi kan give fri af personalet. Meld retur på tabulex

 

Der kommer en fotograf og tager billeder den 11.11.2016. Sæt X i kalenderen.

 

Vi har spejderhytten i uge 44. Nærmere information følger.

Udgivet i Ikke kategoriseret

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk

Login

Lost your password?