Nyhedsbrev

Nyhedsbrev marts.

 

Tiden flyver af sted, når man har det godt:0)

Vi er startet op med dialogisk læsning i børnehaven, og det er fantastisk at se det store udbytte børnene får ud af det. Maja er vores tovholder på projektet, og hun er ved at formidle sin viden til os alle sammen.

Vi er nu klar til, at I kan tilmelde jer bloggen i børnehaven, og vi vil snarest komme på med vuggestuen også. Grunden til, at vuggestuen ikke er helt klar endnu er, at vi, efter et indbrud fik stjålet alle vuggestuens Ipads, nu først skal gøre de nyindkøbte Ipads klar med indstillingerne. Vi skynder os, så alle stuer kan komme i gang med bloggen.

Ideen er, at I kommer og skriver jeres e-mail ind, så vi får lavet det rigtigt fra starten af. Når vi har dette, får I besked, når der er nye billeder på jeres barns stue. Vi glæder os til at vi kan sende jer billeder fra vores dagligdag digitalt, så det bliver lettere at følge med i, hvad vi går og laver.

På personalesiden har vi forlænget Lotte, som er hos sommerfuglene til 31.august, hvorefter hun skal ind og læse. Ydermere har vi forlænget Kenneth, så han er her til Charlotte kommer tilbage fra barsel.

Som skrevet ud den 9. februar 2015 så holder vi lukket de tre dage før påske samt alle helligdagene.

Torsdag den 30 april, holder vi fest for de kommende skolebørn og deres forældre. Vi håber, at I sætter X i kalenderen. Nærmere information følger snarest.

Der er solformørkelse på fredag. Vi vil tale med børnene om, hvad det er, og så sikrer vi, at der ikke er nogle der er ude og kigge direkte på solen.

Vi holder sommerfest torsdag den 21.maj 2015. Husk at sætte X i kalenderen;)

Vi melder snarest ud med en blomsterdag, da vi rigtig gerne vil gentage de andre års succeser med denne;)

Vi kan fortælle, at vi arbejder på at synliggøre vores årshjul i form af en tavle, som skal hænge i begge huse. En sådan tavle er ret så dyr, så vi vil gerne være sikre på, at dén vi køber har det helt rigtige layout til formålet, derfor gør vi os grundige overvejelser. Med den rigtige tavle glæder vi os til at vise jer vores plan for aktiviteter resten af året, samt hvilken sammenhæng aktiviteterne har med de 6 læreplanstemaer.

 

Mange hilsner fra os alle i Børnehuset Rosenhøj

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Login

Lost your password?