En god start

Vores forventninger til nye børn og forældre der starter i Børnehuset Rosenhøj:

Hvis I tænker på at få skrevet jeres barn op til en plads i Børnehuset, så er meget velkomne til at ringe ned og aftale en rundvisning med Jan eller Helle på telefon 42581216. Vi viser rundt og fortæller om vores Børnehus, og så prøver vi at svare på de spørgsmål som I har.

Når I får plads, vil vi meget gerne høre fra jer, så vi kan aftale de praktiske ting. Det er vigtigt at vi kan lave en god og tryg indkøring sammen med jer, så vi får afstemt hvordan jeres rutiner og hverdag er, og hvad vi så sammen skal arbejde på, så barnet lære vores rutiner og dagligdag at kende.

Vi benytter Aula, og I kan med fordel gå ind og oprette jer inden start. Første gang i skal på skal det ske med nøglekort fra en PC. Det er vigtigt at I udfylder navne på hvem der må komme og hente, og så stamkort, da det er her vi kan se hvad vi skal være opmærksomme på, f.eks. mad, allergi, med mere.

  • 0 År:

Det vil være dejligt hvis I har øvet at sidde i stol selv, så barnet er trygt ved at sidde på en stol.  Vi prøver til at starte med at lade børnene der har behov for det at sidde på skødet, men vi har kun to ben hver:0)

Har prøvet at drikke/ holde en kop. Det selv at mærke maden, og spise lidt selv, jo tidligere barnet er fortrolig med det, jo lettere bliver det for os at skabe tryghed.

Når barnet skal ud og sove, er det en god ide at øve barnet i at kunne sove selv. Hold øje, men det at barnet selv mærker sine behov, og oplever fred og ro er vigtigt for barnet. Barnet vil typisk høre vinden, og opleve stilheden. Vi tror det er vigtigt i vores tids samfund hvor der er lys, larm og masser af indtryk hele tiden. Når barnet skal op, så giv det tid til at vågne, og mærke sig selv. Barnet skal nok sige til når det vil have opmærksomhed.

  1. År:

Det vil være dejligt hvis I begynder at øve i at drikke selv og selv kunne spise. Barnet vokser, og vil opleve at det selv at kunne klare disse ting giver selvværd. Jeg kan godt:0)

På samme måde kan det betyde meget at selv kunne gå ind i vuggestuen og blive mødt af de voksne.

Vi er med på at det er hyggeligt at blive båret ind, og er der dage hvor det er lidt svært, så er det sådan det er. Men hvis vi skal blive gode til noget, så skal vi øve.

2-3 År

Vores forventninger til overgang fra vuggestue til børnehave:

Når jeres barn skal starte i børnehave, så vil I opleve at der er færre voksne til flere børn, og forventningerne til barnet er derfor at de er på vej med at være selvhjulpne Det er derfor vigtigt at I allerede fra toårsalderen begynder at træne barnet i at kunne tage tøj og sko på selv. Selvfølgelig skal der være omsorg og tid til at bare hjælpe barnet, men det at få trænet i at kunne det selv er vigtigt, da det i fremtiden bliver en vigtig faktor for at være en del af børnefællesskabet. Når tiden nærmer sig, vil det være en god ide at få set på søvnmønstret. Kan barnet evt. begynde kun at sove hver anden dag? Og kan vi lave en for barnet let overgang, så det ikke både skal starte på at gå i børnehave, smide sutten og heller ikke skal sove flere timer til middag hver dag? Jo mere klar barnet er med sut, ble og søvn, jo mere energi kan det det bruge på at være en del af fællesskabet i børnegruppen.

Det er en god ide at gribe chancen når barnet er nysgerrige på at smide sin ble. Jo bedre oplevelse de har med at det ikke er til besvær, men at vi bare kan sige pyt, du får et par nye bukser på, jo bedre. Husk at have rigeligt skiftetøj, så barnet oplever at der er tøj, og det der sker er et uheld, og ikke nogen ulykke.

I børnehaven har vi ikke senge, men er der et barn der har brug for at sove en gang imellem, så finder vi en sofa. I vil helt sikkert opleve at få trætte børn hjem, men det handler ikke kun om søvnmønstret. Det at begynde at skulle lege med andre, og socialt at begå sig, er en krævende proces. Barnet bruger meget energi på at finde metoder, til at få adgang til en leg. Børnene vil typisk lege parallel leg, hvor de måske leger selv, men de har fokus på de andre, og ser hvordan de bruger sprog og kropssprog til at få adgang til den fælles leg. Efter en sådan dag, vil barnet typisk have brug for en pause, og når barnet er klar, vil det så gerne fortælle om dagen og oplevelserne.

Det at få en snak om dagen og hvad barnet har oplevet, er en rigtig god mulighed for at barnet for bearbejdet hvad der ud fra eget perspektiv, er sket, og hvad det følte i situationen. Er der noget der undrer jer, så kom og sig det til os, så vi muligvis kan være med til at få sat det ind i en større sammenhæng og kontekst.

Vores forventninger til de kommende skolebørn:

En af de vigtigste ting som I og vi kan bidrage med, er at barnet er trygt, og er klar til at møde udfordringer.

Barnet skal have opbygget selvtillid, og vide at det godt kan selv. I kan øve de små ting, som at håndtere afsked, skift i hverdagen, og det at møde nye mennesker. Først når man er tryg, er man klar til nye udfordringer. Prøv at tage på en tur med toget, og prøv at sidde over for nogle fremmede. Kom ud og møde nye mennesker, hvor barnet har mulighed at skabe relationer. Øve rim og remser, og læs med barnet. Det er vigtigt at barnet er fortroligt med en bog, og det univers hvor man selv skal skabe sine egne billeder.

Vi har her lidt gode råd fra skolerne, som vi allerede er godt i gang med at øve, det sidste år i børnehaven:

Følgende er fra ”min første skoledag:”

Hvad kan man forvente af et kommende skolebarn? Som udgangspunkt starter alle blødt op i børnehaveklassen, hvor det netop er meningen, at man skal øve sig på at gå i skole.

Det er en fordel, at skolebarnet kan følgende ting, når det starter:

–       Skrive sit navn – og det er ligegyldigt, hvis det er spejlvendt

–       Vide hvor man bor, kende sit efternavn og sin fødselsdato

–       Skelne mellem forskellige bogstaver og tal

–       Klippe med en saks

–       Tegne bare en lille ting, så det ligner noget, andre kan genkende

–       Løbe en tur, hinke og lave gadedrengehop

–       Række fingeren op og sige noget i klassen

–       Selv tage tøj, jakke og sko af og på

–       Selv gå på toilettet

–       Lytte til andre

–       Vente på tur

–       Sætte egne behov til side

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk

Login

Lost your password?