Indholdsfortegnelse

Strategi

Vi ved at en tidlig indsats kan gøre en kæmpe forskel for barnet og kan bidrage til bedre livsvilkår for barnet resten af dets liv.


Kravene til vores område kommer mange gange udefra og vi prøver så som område at navigere i den foranderlige verden, og leve op til de krav og forventninger som der er.


Vores mål med vores 2030-strategi er at komme med vores bud på, hvordan vi løser de opgaver der er, uden at personalet går ned med stress og sygefraværet stiger – gøre en god hverdag bedre.


Vi har opsat følgende mål:


Ressourcerne og kompetencer

Vi har ressourcerne og kompetencerne til selv at løse opgaverne. Vi behøver ikke nogle til at udvikle færdige koncepter for os, som vi bare skal implementere, men vi lader os gerne inspirere af andre. Ejerskab og indflydelse på tilrettelæggelsen og udførslen af vores arbejde er motivationsfaktorer, som gør at vi løftes. Hvis disse ikke er til stede, kan dagen let blive lang og indholdsløs. Vi skal forvente af hinanden, at vi løbende reflektere over hvad vi gør? Hvorfor vi gør det? Og hvad det bidrager med hos børnene?

Inspiration

Vi har brug for inspiration udefra, men den skal omsættes og gøres til vores egen.

Less is more

Vi skal minimere vores oplevelser af krydspres. Vi vil gerne det hele, men hvis det gør at vi altid er slaver af tiden, er det så en for høj pris at betale. Kan vi få ”less is more” til at blive en del af vores måde at tænke på. Forskning viser at det er sundt. Det giver robusthed, færre sygedage, og det er fantastisk for krop og sjæl.

Høj faglighed

Vi vil gerne have en høj faglighed. Vores mål er at løfte kompetenceniveauet i institutionen – flere uddannede pædagoger (Vi er i dag 60/40) og alle der ikke er faglærte har kurser, så de er klædt på til at arbejde med børn.

Forskellighed

Vi vil hinanden, og er nysgerrige. Det at vi er forskellige er en værdi, der kan åbne os op for nye perspektiver. Vi behøver ikke at være enige, men vi må forvente af hinanden, at vi fagligt kan sætte ord på vores handlinger. Vi skal gøre, hvad vi kan for at arbejde ud fra fælles værdier, men vi må acceptere at der er nogle arbejdsmæssige regler, som vi selvfølgelig skal overholde.

Mangfoldighed

Vi vil gerne afspejle det omgivende samfund, og vi har derfor som mål, at vi skal være både kvinder og mænd. Vi vil ligeledes arbejde for at vi på alle måder afspejler den virkelighed vi er en del af og den mangfoldighed vi møder i hverdagen.

Lokalsamfund

Vi vil gerne åbne op og være en del af vores lokalsamfund. Vores forældre er her vores vigtigste kilde, da de bor rundt om i kommunen,

Bestyrelse

Vi har en bestyrelse, hvor forældrene har flertallet og herved har direkte indflydelse på at rammesætte vores arbejde, det er derfor vigtigt, at bestyrelsen er en positiv og konstruktiv medspiller, som samtidig sikrer, at der fortsat arbejdes strategisk og fremadrettet på at sikre institutionens rammer og fremdrift. Det er endvidere vigtigt, at bestyrelsen er i god dialog med ledelse og medarbejdere og arbejder for åbenhed og samarbejde om at være en god og tryg institution og arbejdsplads for børn, forældre og personale.

Sundhed

Sundhed er et godt fundament for et aktivt børneliv. Når vi taler sundhed så handler det om såvel fysisk som psykisk sundhed. Vi skal tilbyde et godt indeklima og udeklima, en god madordning, med mulighed for socialt at opleve fællesskab med tid til hinanden. Vi spejler os i hinanden og vi spiser samme mad. Vi har oplevet at vores madordning giver mindre kræsne børn og der er ikke de konflikter som der var før madordningen blev oprettet.