Indholdsfortegnelse

Information

Tidspunkter

Her kan du finde information om vigtige tidspunkter i Børnehuset Rosenhøj

Åbningstid

Vi har åbent fra mandag til torsdag fra kl.6.30 til kl. 17.00.

Fredag er fra kl 6.30 til 16.00

Bliver børnene ikke hentet til tiden betyder det, at personalet får ekstra tid som senere skal afspadseres, hvilket går ud over alle.  Vi beder jer respektere vores åbningstider, da det ellers går ud over vores personales fritid.

Afhentning

Husk at sige farvel til en voksen, når du henter dit barn. Hvis barnet skal hentes af andre end den/de forældre der har forældremyndigheden, skal vi have mundtlig eller skriftlig besked.

Aflevering

Vi åbner kl. 6.30 i nr 16 (vuggestuen).

Kl 7.30 går børnehavebørn- og voksne over i nr 12, hvor børnehavestuerne er. Når dit barn kommer om morgenen, bliver det mødt med imødekommende voksne, som sørger for, at barnet føler sig velkomment. Hvis barnet har brug for en voksen at vinke farvel med, står vi selvfølgelig til rådighed. Husk, det er vigtigt for dit barn, at du får sagt farvel.

Sygdom

Hvis dit barn har feber eller er utilpas og ikke kan deltage i dagligdagen i institutionen er barnet syg og må holdes hjemme. Du skal helst ringe inden kl.9.00 så frem barnet er sygt. Er det en smitsom sygdom,  hænger vi en meddelelse op til orientering for resten af forældrene. Det er vigtigt, at du som forældre respekterer og overholder de retningslinjer som Børnehuset sætter, da det ellers kan være svært at komme nogle sygdomme til livs. Vi følger Sundhedsstyrelsens bog om “Smitsomme sygdomme i daginstitutioner”.

Ferie/fridage

Det er vigtigt for planlægningen i børnehuset, at vi får meddelelser om børnenes ferie. Når dit barn skal have en fridag, vil vi gerne have besked senest kl. 9.00.

Lukkedage

Påsken, samt mandag, tirsdag, og onsdag før påske

  • De tre dage op til påske
  • 1. maj
  • Kristi Himmelfart samt fredag d. 10 maj
  • Grundlovsdag
  • Pinsen og 2. pinsedag
  • Mellem jul og nytår

Forældre-folder

Forældresamarbejde

Godt forældre samarbejde øger den fælles forståelse forældre og personale imellem. Vi  ønsker en gensidig respekt og åbenhed. Vi ønsker i så vid udstrækning som muligt , at inddrage forældrene i Børnehuset hverdag, f.eks ved at fortælle sjove historier og små episoder om barnets hverdag, hvad vi har lavet osv. Vi står også altid til rådighed, hvis nogen har brug for en snak, hvad enten det er om små eller store ting.

Forældresamtaler

Vi er altid åbne for en samtale om jeres barn. Vi vil typisk fortælle om, hvordan barnet har det i børnehuset lige nu. Vi fortæller om barnets udvikling og I har mulighed for at tale med os om, hvordan I selv synes det går. Vi tilbyder en samtale cirka tre måneder efter barnet er startet, trivselssamtaler og yderligere en samtale inden overgangen til enten børnehave eller skole/SFO.

Forældre/børn arrangementer

Vi har en sommerfest og en julefest om året, hvor forældre, børn, og søskende er inviteret. Børnene er meget glade for at være sammen med deres familie på deres ”arbejdsplads”, og bliver lykkelige, når forældrene finder tid til at være med .

Gallafest

I slutningen af april måned holder vi fest for de børn, der skal i skole det pågældende år. Denne fest er kun for skolebørnene og deres familie.

Forældremøde

Vi holder forældremøde én gang om året, typisk vil det ligge omkring oktober måned.

Aktiviteter og mad

Her kan du læse om vores aktiviteter og den mad der bliver serveret i Børnehuset Rosenhøj

Aktiviteter

Her igennem styrkes de kreative evner og fantasien. Det kan være at klippe, klistre, male, tegne, klæde sig ud m.m. Vi kan fordybe os i et enkelt emne over en længere periode, hvor vi deler børnene op på tværs af grupper.

Dokumentation

Forældrene kan hver dag læse på vores tavler, hvad børnene har lavet. Udover det tager vi en masse billeder af situationer, både i forbindelse med forskellige arrangementer, ture osv., og også stemnings- og situationsbilleder fra hverdagen på stuen og legepladsen. Vi arbejder stadig på at finde nye og flere måder at dokumentere vores tid sammen med børnene på. Vi lægger billeder på Aula, og disse må ikke kopieres da der er regler for god opførsel på nettet.

Traditioner

Kulturelle traditioner som f.eks. jul, påske og fastelavn bliver fejret her i institutionen. Derudover har vi traditioner, der hører vores institution til, så som teaterture, sommerfest, tur til spejderhytten, Bondegårds tur, Zoo, Kanalrundfart,  Bakketur mm. Vi beskriver dette i vores læreplan.

Fællesdage

Nogle gange om året er der fællesarrangementer for hele børnehuset. Det kan være temadage, ture, teater o.lign.

Ture

Vi tager på ture ud af huset når det kan lade sig gøre, både i små og store grupper. Turene kan være i nær miljøet,  til Brøndbyskoven, i Zoologisk Have og meget mere.

Natur

Vi 2019 besluttede bestyrelsen og personale at vi ville være en natur, udeliv og science institution. Naturen er en vigtig del af børns udvikling, . Vi bruger nær miljøet, legepladsen og andre legepladser i vores nær område, spejderhytten i Hvidovre syd, Quark der er naturcentret i Hvidovre, Brøndbyskoven mm. Vi har tre el cykler så vi kan komme afsted med en lille børne gruppe, og vi arbejder på at lave være legeplads mere spændende, så vi naturligt kan være ude og blive inspireret i alt slags vejr.

Fødselsdage

Ved fødselsdage kommer fødselsdagsbarnet i centrum og det bliver fejret af alle, på dagen. Vi hejser flaget, og vi laver langbord, med fødselsdagslys, og så synger vi fødselsdagssange.

Mad

Børnehuset Rosenhøj stemte i foråret 2013 ja til Hvidovre kommunes madordning. Vi startede madordningen  den 01.07.2013.

Mad og måltidsvejledningen gælder i Børnehuset Rosenhøj, og træder i kraft fra den 1.10.2013. Den omfatter børn og der henstilles til at personalet følger retningslinjerne i samværet med børnene.

Overordnede mål

– Vi vil gennem sund kost skabe energiske børn, der er aktive hele dagen

– Vi ønsker at modvirke overvægts problemer, fejlernæring og caries.

– Vi ønsker at øge børnenes bevidsthed om sund mad.

– Vores mad og måltidsvejledning vil være dialogbaseret.

Sund kost giver energiske børn, der gerne vil være aktive hele dagen.

Børn skal have sund og varieret mad, så de får energi til at indgå aktivt i dagligdagen i institutionen, og får overskud til at lege gode lege, fordybe sig i legen og højne indlærings evnen.

Børnene skal have adgang til koldt drikkevand hele dagen i institutionen.

Vi må her ikke glemme den sociale del der ligger i at dele et måltid. Vi spejler os i hinanden og vi oplever at måltidet er her hvor børn føler sig set og hørt. Vi arbejder med mad mod, og vi oplever at vores madordning giver færre kræsne børn.

Praksis i Børnehuset Rosenhøj

Børnehuset Rosenhøj serverer frokost til alle børn. Maden er planlagt og tilberedt af husets køkkenpersonale, som sørger for at maden er sund og varieret med udgangspunkt i fødevarestyrelsens retningslinjer for sund kost. Derfor er det ikke muligt at medbringe mad hjemmefra, for eksempel morgenmad. Ønsker man egen morgenmad må man spise hjemmefra.

Følgende måltider bliver tilbudt:

Indtil kl. 7.40 bliver der hver dag tilbudt morgenmad til de børn, der er sultne.

Der er havregryn, brød, samt mælk og vand.

Kl. 9.00 samles børnene på stuerne og får serveret lidt frugt, grønt eller rugbrød.

Kl. 11.00 har køkkenpersonalet  lavet frokosten klar til vuggestuerne og kl. 11.30 får børnehavebørnene deres frokost. Der er en grød/suppe-dag, en fiske-dag, en kød/indmad-dag, en vegetar-dag og en rugbrøds-dag. Til frokosten serveres vand i børnehaven og mælk i vuggestuen.

Kl. 14.00-14.30 er der frugt, grønt, brød, eller grød til børnene. De samles på stuerne og spiser. Der serveres mælk til vuggestuen og vand i børnehaven.

Der serveres mælk til morgen måltid.

Vi ønsker at øge børnenes og forældrenes bevidsthed om sund mad.

Vi ønsker, at børn og forældre får mere fokus på børnenes sukkerindtag i løbet af en dag og på den måde får bragt det ned til et acceptabelt niveau.

Vi vil bestræbe os på at have en dialog med forældrene om børnenes kost.

På gangen hænger ugens menu, som er for alle interesserede.

Under frokosten vil personalet tale med børnene om, hvad det er, de spiser.

Når forældrene henter deres barn prioriterer personalet tid til at tale med forældrene om barnets spisning den pågældende dag, hvis de ønsker det.

Modvirke overvægt, fejlernæring og caries

Børnehuset Rosenhøj tror på, at fysisk aktivitet er en vigtig del af barnets udvikling. Vi mener, at sund kost og fysisk aktivitet hænger sammen og vil derfor prioritere, at børnene har mulighed for at bevæge sig enten i strukturerede pædagogiske forløb som gymnastik/rytmik eller på legepladsen. Det er vigtigt at have fokus på især de stillesiddende børn og sørge for, at de bevæger sig hver dag.

Børnene laver rytmik og gymnastik en gang om ugen i vinterhalvåret. De går på ture ud af huset mindst en gang om ugen. De udfordrer deres krop på legepladsen med løb, kravle, gynge, cykle, klatre mm.

Kostpolitik

Vi er med i Hvidovre kommunes madordning. Dvs. vi følger taksterne der er vedtaget i kommunal bestyrelsen. Vi har ansat to køkkenmedarbejdere, der selv tilbereder maden i vores nye produktions køkken. Vi har morgenmad til de børn der møder før kl. 8. Kl. 10.00 er der en lille mellem mad og kl. 11.00 starter vi med at spise frokost( i børnehaven er det kl. 11.30) Kl. 14.00 er der eftermiddags mad.

Personale og bestyrelse

I dette afsnit finder du information om vores personale og bestyrelse

Bestyrelsen

Vi har en bestyrelse bestående af 2 medlemmer fra børneringen, 1 medlem, der er udpeget af Hvidovre Kommune, 1 personalerepræsentant og 5 forældre. Det er altid en der er udpeget af Børneringen, der er formand for bestyrelsen. Dvs. Hvis flertallet i bestyrelsen ønsker en som formand, bliver denne udpeget af Børneringen og sidder for en periode på fire år. Se vores vedtægter. Der er ca. 4 møder om året. Som bestyrelse for en selvejende institution er det denne som er arbejdsgiver og har dermed det overordnede ansvar for institutionen.

Personalesamarbejde

Foruden det daglige samarbejde på stuerne og i hele institutionen, er der 8 personalemøder om året. Vi har delt dem ind så vi har kursus aftner og personaleaftner.  Det er vigtigt for det daglige samarbejde, at personalet har mulighed for at have pædagogiske debatter, og ikke ”kun” at få klaret det praktiske arbejde i dagligdagen. Det styrker personalets samarbejde, den pædagogiske udvikling og dermed også forholdene for børnene. Det er også her at vi debattere vores læreplan, og mål .

Fagforening

Personalet er organiseret i henholdsvis B.U.P.L. og FOA.

Faglig udvikling

Personalet udvikler sig fagligt ved at tage på kurser, enten individuelt eller hele personalegruppen på én gang, som for eksempel til vores årlige arbejdslørdag. Kurser bliver tilbudt såfremt der er økonomiske og personalemæssige ressourcer til det. Vi deltager i temadage og følger med via litteratur og medier og andet som kan skabe faglig udvikling.

Forsikring

For personalet har vi en arbejdsskadeforsikring, en erhvervsforsikring, og en ansvarsforsikring. Det er vigtigt at I tegner en ulykkesforsikring på jeres barn, hvis der skulle ske noget.

Gårdmand

Da vi har huse i lejede bygninger under Lejerbo har vi en tilknyttet gårdmand.

Læreplan

Børnehusets ansvarlighed for læring kan læses her

Læreplaner

Vores læreplaner findes her på vores hjemmeside. Har I spørgsmål til den så kom endelig og sig til. Vi evaluere løbende vores praksis og dette skal selvfølgelig også fremgå af vores læreplan.

Ansvarlighed

Vi prøver at lære barnet ansvarlighed både over for sig selv og andre. Det er en løbende proces, hvor vi forsøger at lære det f.eks. at rydde op efter sig på stuen og i garderoben, at vi er afhængig af hinanden, og at det derfor er vigtigt, at vi, børn som voksne, overholder aftaler, vi har indgået med hinanden.

Børnehaveklasse

Før skolen starter kommer børnehaveklasselederne på besøg for at få en orientering om de kommende skolebørn. Dette er selvfølgelig med forældrenes tilladelse. Vi har et godt samarbejde med skolen, og når tiden nærmer sig vil vi sammen med jer gennemgår vores overgangsarbejde.

Sprog

Det er vigtigt at vi arbejder sammen om at styrke børnenes sprog. Vi ønsker at der skal være en god kommunikation mellem hjem og institution, så vi kan følge op på de oplevelser et barn har haft hjemme og I ligeledes kan spørge ind til hvad barnet har oplevet her i institutionen. Det er vigtigt for børnenes intellektuelle og sociale udvikling, at det får et godt sprog. Vi har daglig højtlæsning med for eksempel rim og remser, vi taler med børnene om forskellige begreber, hvad er frugt, grøntsager, træer, blomster dyr osv. Vi styrker sproget gennem musik, rytmik, sang, teater og gennem direkte sprogstimulering. Vi lader både den sprogligt svage såvel som den sprogligt stærke komme til orde. Til sprogscreening bruger vi sprogtrappen og sprog vurdering. Vi har i 2021 haft alle personale på kursus i sprogtrappen og vi arbejder på at have kompetencerne så vi selv kan oplærer nye fremadrettet.

Tale-logopædagog

Hvis vi har et barn med sproglige problemer kan vi tilbyde hjælp fra en talepædagog fra kommunen. Talepædagogen er i løbende dialog med os i institutionen og har i bekymringer om jeres barn så kom og få en snak med os. Vi vil ligeledes være nysgerrige på barnets sprog og vil henvende os til jer hvis vi er bekymret.

Selvstændighed

Selvstændighed forstår vi bl.a. ved, at barnet selv begynder at gå på toilettet, selv tager tøj af og på, er i stand til at modtage en besked, selv tager initiativ til at lege, først alene og siden sammen med andre, og at turde sige til og fra.

Konflikter

Når der er mange sammen, er det svært at undgå konflikter. Konflikter man lærer at løse selv eller med lidt hjælp, vokser man af. Derfor går vi voksne ikke nødvendigvis ind i en konflikt mellem børnene, vi vurderer om børnene kan klare det selv, eller om de skal have støtte til at komme videre. Vi hjælper det barn der føler sig forurettet, til at tale med det barn der er kan være årsag til konflikten enten alene eller med hjælp fra en voksen. Ved større konflikter involvere vi de berørte børns forældre. Hvis I oplever der er noget der fylder hos jeres barn, så kom og sig det til os, så vi kan være opmærksomme og kan hjælpe med at barnet føler sig tryg.

Samling

Når vi holder samling, gør vi det blandt andet for at hilse på hinanden, snakke med hinanden og høre på hinanden. Vi taler om, hvilken dag det er i dag, vejret, årstider og lignende. Vi synger, leger fælles lege, giver og modtager beskeder, leger med sproget og dets lyde, og meget andet. Ofte er der nogen som gerne vil fortælle noget hjemmefra eller hvis de har oplevet noget, som de synes resten af stuen skal høre om. Børnene lærer her at iagttage, at lytte, at koncentrere sig og at vente på tur. Samlingen kan variere fra 10 minutter og opefter.

Social udvikling

At være social indebærer bl.a. en begyndende hensynstagen til andre, at have medfølelse, f.eks. når en kammerat slår sig, at kunne hente en voksen eller endnu bedre, selv at kunne trøste, samt at kunne drage andre ind i sin leg, at kunne være fælles om noget.

Allerede fra start i Børnehuset har vi fokus på at bidrage til at barnet udvikler sine sociale kompetencer.

Udvikling

Et barn udvikler sig hele tiden. Hurtigt eller langsomt. Vi prøver i hverdagen at tage hensyn til det enkelte barns udvikling. Har et barn i en periode brug for f.eks. ekstra sproglig opmærksomhed, læser vi mere for det, spiller spil hvor sproget skal bruges o.lign. Det kan også være et barn der har brug for støtte til at lege med andre børn, hvorefter vi hjælper barnet med at formidle kontakten med andre børn.

Medbestemmelse

At have medbestemmelse er vigtigt for at kunne udvikle selvværd.

At have medbestemmelse betyder ikke at man skal bestemme alt selv. Men det kan f.eks. være selv bestemme hvem man vil lege med eller hvilke aktiviteter man vil deltage i osv. Vi prøver at lade Børnehuset være et åbent hus, hvor det er helt i orden at besøge andre stuer.

Praktiske informationer til forældrene

Alt det praktiske kan læses her

Bleer

Er barnet over 3,1 år skal I selv medbringe bleer til børnehaven.

Tosprogede børn

Vi respekterer alle kulturer og baggrunde og tager dermed hensyn til forældres ønsker omkring kost og påklædning. Vi ønsker at inkludere alle børn og forældre i Børnehusets kultur, så godt som muligt.

Information

Nye informationer vil komme over Aula. Men de kan være mundtlige, de kan være skrevet på tavlerne på dørene, på en fælles plakat på døren til vindfanget, evt. på uge planen, i nyhedsbrev m.m. Det er vigtigt at læse alle beskeder i Børnehuset og er jeres eget ansvar. Vi gør meget ud af at informere grundigt og i rimelig tid.

Sove

Alle børn der er under 3 år har mulighed for at sove til middag. Vi har en forventning om, at efter barnet er fyldt 3 år, nedtrappes middagsluren over en periode, for til sidst slet ikke at sove mere. Selvfølgelig ser vi individuelt på hvert barn og gør også undtagelser, hvis vi kan se at det kommer barnet til gode.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel + løbende måned. Det vil sige, at hvis du ønsker at melde dit barn ud pr. 1.maj, så er det vigtigt, at udmeldelsen kommer kommunen i hænde senest i løbet ad marts måned.

Tandlæge

Forældrene går selv til tandlæge med deres børn.

Tolk

Vi har mulighed for at benytte tolk, hvis dette skulle være nødvendigt til møder, eller andet hvor det er vigtigt.

Tøj

Da vejret, som vi alle ved, er meget skiftende, er det vigtigt, at der er tøj og fodtøj at skifte med. Børn bliver let våde, de kan komme til at tisse i bukserne eller have pjasket lidt for meget i vandpytter, og så er det dejligt at få sit eget tøj på. Regntøj og gummistøvler skal altid ligge i barnets rum og skal være så stort, at det kan komme uden på vintertøjet. Børn vokser hurtigt så tjek løbende om størrelsen stadig er rigtig. Vi vil også gerne appelere til, at I sætter navn i barnets tøj, da det på den måde er meget nemmere for os som personale, at finde den rette ejermand. Dette gælder både tøj og fodtøj.

Sutter

Vi har efter samtale med sundhedplejske, indkøbt bøtter til sutter. Efter sundhedsplejsens anbefalinger skal sutter og bøtte vaskes hver fredag, og skal med igen mandag, klar til brug.
Det er jeres ansvar at få vasket sutten og bøtten.
 
Til de børn der sover ude, ligger bøtten med sut i en kasse med stuens på inde i liggehallen på hylden ved døren.
 
Til de børn der sover inde, ligger bøtten med sut i en fælles kasse i soverummet.
 
Hvis I er i tvivl om noget så kom og spørg personalet.
 


Smykker

Efter henstilling fra embedslægen skal børn helst ikke benytte smykker i Børnehuset. Hvis det er et ønske fra forældrene, skal det skrives på stamkortet. Bærer barnet smykker er det på eget ansvar.

Indskrivning

Her kan du læse lidt om vores indskrivning process

Foreningen Børneringen

Børnehuset Rosenhøj er en selvejende institution tilknyttet

Børneringen

Høffdingsvej 34. 3 sal

2500 Valby

Indmeldelse

Indmeldelse foregår gennem pladsanvisningen, som giver os meddelelse om, når et barn stopper eller ønsker at starte i Børnehuset. Vi har ikke indflydelse på anvisningen af pladser ligesom vi heller ingen indflydelse har på ventelisten. Ved spørgsmål vedrørende pladser, henviser vi til pladsanvisningen hos Hvidovre Kommune.

Kommunen

Børnehuset har driftsoverenskomst med kommunen.

Modtagelse af nye børn

Nye børn og forældre bliver inviteret på besøg i Børnehuset. Når I modtager plads, vil I få et opkald af stuen jeres barn skal starte her. Med dem aftaler I et opstartsmøde, hvor vi her kan fortælle om dagligdagen hos os, samt hvilke forventninger I og vi har til hinanden. Vi får også her muligheden for at lære jeres barn, barsel og familie bedre at kende. Børn og forældre bliver vist rundt, der bliver orienteret om dagligdagen og barnet får vist sin garderobeplads.

Det er en god ide med en ”blød” indkøring i Børnehuset, da det for nogle børn kan være en stor omvæltning at skulle forholde sig til en masse nye børn og voksne. Nogle børn er hurtige om at falde til, andre skal bruge mere tid. Vi tilpasser indkøringen det enkelte barn, ligesom der også er forskel på, om det er et vuggestuebarn eller et børnehavebarn, der skal starte.

Det er vigtigt at i opretter jer på Aula, så vi har navne på hvem der må hente, og vi ved hvad der er af tilladelser og ikke mindst allergier, som vi skal være opmærksomme på.

Sikkerhed

Her kan du læse lidt om sikkerheden i Børnehuset Rosenhøj

Ulykker

Vi kontakter selvfølgelig  forældrene som det første, så de kan komme så hurtigt som muligt. Er vi i tvivl laver vi sammen en tilskadekomst seddel.

Brand og beredskabsplan

Vi har udarbejdet en beredskabsplan, som hænger op til flere steder i Børnehuset, så alle er velorienteret.

Rygning

Vi er røgfri institution.