Velkommen

Velkommen til Børnehuset Rosenhøj

Børnehuset Rosenhøj er en selvejende institution, som er tilknyttet børneringen. Børnehuset har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune. Vi ligger i lejede lokaler, og er to huse, hvor vi har børn fra 0-6 år. Børnehuset er fra 1967 og er startet op som en vuggestue og en børnehave. Den 2.1.2012 åbnede vi som Børnehuset Rosenhøj.

Børnehuset ligger dør om dør med fritidshjem/klub og tæt på Hvidovre Hospital, store boligområder og Sønderkærskolen

I børnehuset er vi ca 96 børn i alderen 0 og 6 år.

Vi er to team, hvor alderen er fra 0-2, 11  år, og fra 2,11 år til start i SFO.

Bestyrelsesformand: Lotte Brøndtoft

Leder: Jan Friis-Andersen

Souschef: Helle Bidstrup

Målsætning for Børnehuset Rosenhøj
Vores mål er, at børnehuset skal være et hus, hvortil forældre kan overlade deres barn i bevidstheden om, at barnet vil opleve en hverdag, som inden for de givne rammer styrker barnets selvværd, og tilgodeser dets behov for tryghed, omsorg, tillidsfuldhed og udvikling. Vi er et hus, som giver barnet, uanset køn og kultur, så optimale betingelser som muligt.                                      

Leksikon
Vi har valgt at lave et slags leksikon. Leksikonet skal give et billede af de pædagogiske holdninger og principper,vi står for, samt nogle rent praktiske ting. Alt sammen noget der præger børnehusets hverdag. Det er vores ønske, at man som forældre kan slå op i det, såfremt der er spørgsmål eller ting, der kan være usikkerhed omkring. 
Læs i vores lexicon. 

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk